Vejledning om mediation og mægling

Voldgiftsnævnet deltog i går ved lanceringen af Værdibygs nye vejledning om mediation og mægling.

Vejledningen giver helt grundlæggende oplysninger om, hvad processen i AB-18 om forhandling, mediation og mægling indebærer, og om hvordan det foregår i praksis.

Vejledningen kan downloades her.

02.10.2019